10 - 20 maart 2022 — Het Ketelhuis/Westergasfabriek/Amsterdam & online

ANBI status

Stichting Pink Media, de organisator van de Roze Filmdagen, is door de belastingdienst erkend als ANBI of 'algemeen nut beogende instelling'. Dat betekent dat we geen belasting hoeven te betalen over schenkingen, en dat je onder voorwaarden ook een gift aan ons kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. Bij de status van ANBI hoort ook transparantie; de belangrijkste gegevens over ons staan hieronder.

1) Naam

Stichting Pink Media

Stichting Pink Media is de officiële naam, maar we zijn beter bekend onder de naam van het festival dat we al sinds 1996 produceren: de Roze Filmdagen | Amsterdam LGTBQ Film Festival

2) RSIN / fiscaal nummer

806318946

3) Contactgegevens

Festival Director: Werner Borkes

info@rozefilmdagen.nl

Postadres:

Roze Filmdagen | Amsterdam LGTBQ Filmfestival
p/a Spaces
Vijzelstraat 68 – 78
1017 HL Amsterdam
The Netherlands

4) Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden

voorzitter: Huib Koeleman
penningmeester: Emil Schröder
algemeen: Martijn Krediet
 

5) Beleidsplan

Stichting Pink Media heeft al meer dan 20 succesvolle edities van de Roze Filmdagen | Amsterdam LGTBQ Film Festival georganiseerd vanaf 1996.

Naast het produceren van de 25e editie in maart 2022 willen we de weg naar financiële onafhankelijkheid vervolgen en via een bescheiden groei elk jaar uitbreiden. Tegelijkertijd willen we de vertrouwde kwaliteit en diversiteit behouden.

Op hoofdlijnen ziet het beleidsplan er als volgt uit:

De Roze Filmdagen | Amsterdam LGBTQ Film Festival beleeft van 10 tot 20 maart 2022 zijn 25e editie. Dan staat bioscoop Het Ketelhuis  op het Westergasterrein in Amsterdam weer 11 dagen in het teken van een bruisende mix van film, kunst, muziek, food en feest – waarbij de relatie met film altijd leidend is.

Het filmfestival heeft de afgelopen jaren een spectaculaire groei doorgemaakt van 4.400 bezoekers in 2008 naar  10.000 bezoekers in 2019. Hiermee zijn we uitgegroeid tot het grootste roze filmfestival van Nederland. Het festival is een volwaardige – zij het meer inhoudelijke – tegenhanger van Gaypride. Hiermee heeft Amsterdam een groot LGBTQ event in het voorjaar en een aan het einde van de zomer.

Inhoudelijk zal het festival weer bestaan uit een mix van feature films, korte films en documentaires. Doelgroep is, naast de hele LGBT community in al haar facetten, ook elke filmliefhebber ongeacht seksuele voorkeur. Met een mix van vermaak en verdieping willen we thema's belichten die belangrijk zijn voor de LGBT gemeenschap, en het beste tonen wat de roze cinema wereldwijd voortbrengt. Met speciale aandacht voor korte films willen we beginnende filmmakers een podium bieden, en met een heel scala aan evenementen willen we een ontmoetingspunt zijn waarbij discussie, zichtbaarheid en aandacht voor actuele zaken gecombineerd wordt met plezier. Verder promoot het festival de Nederlandse LGBTQ films in het buitenland.

De samenwerking met andere filmfestivals is al jaren een sterk punt, en blijft groot. Bij de programmering is er een levendige uitwisseling met andere LGBT filmfestivals van over de hele wereld. Sinds 2013 zijn we er trots op een 'nominating festival' te zijn voor de Iris Prize. Tevens heeft festivaldirecteur Werner Borkes meegewerkt aan de programmering van het korte-film festival in Uppsala, en was hij jurylid voor o.a. het Tel Aliv gay/lesbian filmfestival. Voor Het LGBT Film Festival in Moskou heeft hij een speciaal programma samengesteld met Nederlandse films en is iets soorgelijks in voorbereiding voor Rio de Janeiro. Daarnaast zijn er samenwerkingen geweest met Movies That Matter, FilmIsReal, Cinekid, HIVOS en anderen, en blijven we graag samenwerken met filmfestivals voor verschillende doelgroepen.

Organisatorisch willen we het festival steviger dan ooit neerzetten. De steun van onze Members is daarbij essentieel, maar ook het vinden van sponsors. Sponsors dragen niet alleen financieel bij aan een gezond festival, maar dragen door het steunen van het festival ook bij aan acceptatie en zichtbaarheid. In de zomer van 2014 is het team van oprichters aangevuld met een nieuw dagelijks bestuur. Het organisatie-team is uitgebreid, met medewerkers die zich speciaal aan evenementen, sponsorwerving en PR wijden. Om ook op langere termijn de toekomst van het festival zeker te stellen, is speciale aandacht voor jongeren noodzakelijk. Via samenwerkingsverbanden met LGBT jongeren-organisaties, scholen, en voorlichters wordt hier vorm aan gegeven.

6) Beloningsbeleid

Salaris:
Er is slechts één vaste betaalde medewerker voor het festival, wiens salaris ruimschoots onder modaal ligt. Er is een tijdelijke productie-medewerker, wiens salaris ook ruimschoots onder modaal ligt. Het grootste deel van de medewerkers werkt vrijwillig.

Bezoldiging bestuursleden:
De leden van het bestuur zullen nimmer honorarium, loon of ander materieel voordeel van de stichting genieten. Zij hebben evenwel recht op vergoeding van in functie en ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten, voor zover door het bestuur goedgekeurd.

7) Doelstelling

Uit de statuten, anno 1997:
"De stichting heeft ten doel het verzorgen en (doen) uitzenden van televisie-programma's en andere multimediale uitingen die in de eerste plaats bedoeld zijn voor de homosexuele gemeenschap van Nederland en Vlaanderen."

In de praktijk is de doelstelling verschoven naar het vertonen van multimediale uitingen in de setting van een filmfestival en daaraan gelieerde activiteiten. En onder 'homosexuele gemeenschap' verstaan we uitdrukkelijk homo, lesbisch, trans, bi, queer en anderen.

8) Verslag van uitgeoefende activiteiten

Zie hiervoor de evaluatie van de editie van 2019


9) Financiële verantwoording

Zie hiervoor de Jaarrekening 2020