11 - 21 maart 2021
Online


RFD Online

RFD Online
Hoe bekijk je het film-aanbod?
Alle films staan voor je klaar in de online bioscoop op de aanvangstijd die is aangegeven in het blokkenschema.

HOE KIJK IK ONLINE?


Om online een film uit het Roze Filmdagen-programma te bekijken, bestel je een film uit het online programma. Na betaling ontvang je per mail de link met toegang tot het onlineplatform.  Druk binnen 30 minuten vanaf de starttijd van de film op play. Wanneer je op play drukt in de online omgeving verzilver je jouw kaartje. Als de film niet lijkt te werken, probeer dan om de film via een andere browser of apparaat aan te zetten.


Wanneer je de film hebt gestart, sluit dan niet je browser af. Wanneer je de film eenmaal verlaat, heb je geen toegang meer tot de film. Je kunt de film wel voor een langere tijd pauzeren nadat je op play hebt gedrukt.

Let op: elke toegangslink kun je één keer gebruiken per IP-adres. Krijg je een zwart beeld in plaats van de film? Probeer de film dan eens op een ander media-apparaat af te spelen.

Helaas is het niet mogelijk om onze online films vanuit het buitenland te bekijken.

 

Wanneer je een passepartout hebt aangeschaft dan staan alle films klaar op jouw account in het online platform. Je hoeft dus nooit te reserveren voor een film. Je hebt altijd toegang tot het shorts programma en de speelfilms / documentaires starten op de tijden zoals aangegeven in het blokkenschema

 

BELANGRIJK

 • Start de film binnen 30 minuten van de in het blokkenschema vermelde aanvangstijd.
 • Klik niet op 'back' of 'return' als de film eenmaal gestart is. Pauzeren kan wel voor langere tijd.
 • Zorg voor een stabiele internetconnectie.
 • Maak het gezellig voor jezelf! Haal wat snacks en drinken in huis voor een volledige filmervaring.

 

 

Op welke apparaten kan ik kijken?

Films kijken op je computer of laptop
Het online platform werkt het best via de webbrowsers Google Chrome, Firefox en Safari.
Ook wordt Windows 7, 8.1 & 10 of Mac OSX 10.12 en latere versies aangeraden om de films te kijken, een moderne Linux-variant werkt ook.

Films kijken op je televisie
Sluit je laptop of computer aan op je televisie via een HDMI-kabel.

of

Heb je Chromecast of AppleTV? Ga naar je internetbrowser en klik op het Chromecast- of AppleTV-icoontje in je beeld.

Films kijken op je telefoon
Voor Apple-telefoons heb je Safari iOS 11.2 of hoger nodig. Zet 'Screen Mirroring' uit om de film af te kunnen spelen. Heb je een Android-telefoon van 6.0 of hoger? Start dan de film in je Chrome-browser.

Let op: vanaf een iPad of tablet films kijken werkt niet altijd. Zorg dat je een plan B hebt om de film op een ander apparaat te kijken.

 

Hoe komt het dat mijn beeld schokt?

De kwaliteit van de online film hangt af van je internetkwaliteit. Wanneer je een zwakke internetverbinding hebt dan kan dat de kwaliteit beïnvloeden. Zet je film op pauze en probeer de volgende handelingen:

 1. Zet de WiFi op al je andere apparaten uit.
 2. Sluit alle andere apps af en sluit alle andere tabbladen van je internetbrowser af.
 3. Zet je apparaat dichter bij je internetrouter voor een betere verbinding.

Een computer die met een ethernet-kabel verbonden is met je internet-router, heeft altijd een stabielere verbinding.

of

Indien je gebruik maakt van Chromecast of AppleTV, probeer dan te verbinden met een HDMI-kabel.

 

Lukt het alsnog niet? Contacteer dan onze helpdesk per mail of via Whatsapp. Scan de QR code of whatsapp met +31612779277 op je smartphone en start meteen een gesprek.

QRwit.png

All films will be ready for you in the online cinema, at the time as shown in the  timetable.

HOW DO I WATCh ONLINE?


To watch a screening from the Roze Filmdagen festival selection, order one from the online program. You will receive a mail with a link to the online cinema. After the payment confirmation you will receive a link with access to the online platform. Press "play" within 30 minutes of the starting time. This will validate your ticket. If there are any problems, you can try watching with another browser or device.


Once you have started the screening, do not close your browser. If you leave the film, you won't have access at a later time. You can use the "pause" function for longer periods of time during play.

Important: each acceslink can only be used once per IP-adres. If you only see a black screen instead of the movie, try using another device.

The online screenings can only be watched in the Netherlands, you can't get access from abroad. bekijken.


When purchased a passe-partout, all films will be available in your online platform account. You don't have to make a reservation. The shorts program can be watched at any time, while the feature lenght films will start on time, mentioned in the timetable.


IMPORTANT

 • Start the film within 30 minutes of the time mentioned in the schedule.
 • Do not click 'back' or 'return' once the movie has started. You can pause the film for a longer period of time.
 • Make sure you have a stable internet connection.
 • Make yourself comfortable! Having some snacks and drinks makes your film experience complete.


WHAT DEVICES CAN I USE TO WATCH?


Watching films on your computer or laptop
The online platform works best on web-browsers Google Chrome, Firefox or Safari.
You will need at least Windows 7, 8.1 & 10 or Mac OSX 10.12 or later, or a modern Linux variety.

Watching films on your TV
Connect your laptop or computer to your TV via an HDMI-cable.

or

Do you use Chromecast or AppleTV? Go to your browser, and click on the Chromecast- or AppleTV-icon.

Watching films on your phone
For Apple phones you will need Safari iOS 11.2 or higher. Disable 'Screen Mirroring' to play the film. Do you have an Android-phone with at least Android 6.0? Use Chrome-browser to play your film.

NOTE: using an iPad or other tablet is not guaranteed. Make sure you have a plan B to switch to another device.


WHY IS MY IMAGE STUTTERING?

The quality of the online film is depending on the speed of your internet connection. If you have a weak or slow connection, pause the movie and try the following:

 1. Switch off WiFi on all your other devices.
 2. Close other apps and other tabs in your browser.
 3. Move your device closer to your WiFi router for a better connection.

A computer that is connected via ethernet-cable with your internet router, will always have a more stable connection.

or

If you're using Chromecast or Apple TV, try connecting with an HDMI cable instead.


Still having trouble? Contact our helpdesk via mail or via Whatsapp on +31612779277. Scan the QR code with your smartphone and start a conversation.