11 - 21 maart 2021
Online


WEEKEND TALKS

2. IT'S ALL IN YOUR MIND
  • 14 Mar 2021 - 15:00
  • Weekend Talk
  • Online, opgenomen in Felix Meritis
  • iCal

Diepgang en achtergrond bij de films
Deze weekend talk is gratis te zien op deze pagina vanaf 14 maart om 15u en live via facebook

 

 

 

In dit gesprek komen onderwerpen langs die confronterend kunnen zijn. Heb je na afloop van het kijken behoefte aan napraten? Dat kan anoniem en gratis via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113 (gratis)

 

Host: Bo Hanna

Tweede van 4 verdiepende panelgesprekken die inhoudelijk aansluiten bij het festival.

Bo Hanna heeft een open gesprek met drie gasten naar aanleiding van het film-themaprogramma: It's all in your mind:

Gelukkig is er de laatste tijd meer aandacht voor geestelijke gezondheid, waarmee eventuele worstelingen uit de taboesfeer worden gehaald. en je het gevoel geven dat je er niet alleen voor staat. De kracht van film is dat het dit thema op vele manieren kan laten zien, van ernstig tot luchtig.

Onderwerpen die besproken worden zijn o.a:
- Hoe wordt mentale gezondheid (van queers) in films en op tv verbeeld? Is dit meestal geloofwaardig? En is het goed dat deze vormen van representatie er zijn of kunnen ze ook bijdragen aan het voortbestaan of verergeren van geestelijke gezondheidsproblemen?
- Wat zijn redenen dat onder LGBTQ'ers, met name jongeren, meer psychische klachten zijn dan onder cis-hetero's?
- In hoeverre speelt de omgeving hierin een rol (werk/school/geloof/familie)?
- Wat kan de omgeving van queer personen doen om hen te steunen, in algemene zin en in noodsituaties?

Gasten:

Kris van der Veen - Kwartiermaker 113

Damani Leidsman - curator, danser, singer-songwriter en gewijd aan community care

Henk Burger - scenarioschrijver, dramaturg, docent, documentairemaker

Bo Hanna is freelance journalist, presentator en documentairemaker. Hij publiceerde in onder andere NRC en De Volkskrant. Daarnaast werkt hij als redacteur bij BNNVARA.

Bo Hanna.jpeg

Host: Bo Hanna.

The conversation is in Dutch.

Second of 4 in-depth panel discussions that are substantively related to the festival.

Today Bo Hanna has an open conversation with three guests about this year's themed program: It's All In Your Mind:

Fortunately, more attention has been paid to mental health recently, which removes any struggles from the taboo sphere. and make you feel that you are not alone. The power of film is that it can show this theme in many ways, from serious to lighthearted.

Topics discussed include: - How is mental health (of queers) portrayed in movies and on TV? Is this usually credible? And is it good that these forms of representation exist or can they also contribute to the persistence or worsening of mental health problems?

- What are the reasons that there are more psychological complaints among LGBTQ people, especially young people, than among cis-hetero people?

- To what extent does the environment play a role in this (work / school / religion / family)?

- What can the environment of queer people do to support them, generally and in emergency situations?

NOTE: Though the discussion will be in Dutch, all films in the program related to this theme are English spoken or  have English subtitles.

 

113-Nummerwijziging-ZonderLogo EDIT.png

 

met dank aan:

Felix Meritis