11 - 21 maart 2021
Online


WEEKEND TALKS

4. LGBTQ REPRESENTATIE IN FILM EN OP TV
  • 21 Mar 2021 - 15:00
  • Weekend Talk
  • Online, opgenomen in Felix Meritis
  • iCal

Diepgang en achtergrond bij de films
Deze weekend talk is gratis te zien op deze pagina vanaf 21 maart om 15u
& live via facebook

 

 

Host: Mandy Woelkens

Het gesprek is in het Nederlands.

Vierde en laatste talkshow van de verdiepende gesprekken-reeks die inhoudelijk aansluit bij het festival.

Mandy Woelkens praat dit keer met een viertal creativen uit de community die in gesprek gaan over LGBTQ representatie in film, online en op tv. Een onderwerp dat aansluit bij de noodzakelijkheid van het festival. De nog steeds beperkte aanwezigheid van LGBTQ personages of personen in de mainstream media is voor de organisatie een belangrijke drijfveer om de LGBTQ community zichtbaar te maken en voor de 4 gasten een motivatie om hun steendtje aan deze representatie bij te dragen.

- Hoe staat het er op dit moment voor met representatie van queers in films en op tv? Hoe is de situatie nu ten opzichte van een paar jaar geleden? Wat mist er nog?
- Wat vind men van het laten spelen van queer rollen door cis-hetero acteurs?
- En wat als niet de acteurs, maar wel de regisseur/maker queer is? 
- Stel, het probleem van gebrek aan equal opportunity zou wegvallen en er zou echte gelijkheid van kansen zijn tussen queer en cis-hetero acteurs en makers? Zijn de 'spelregels' dan anders?

Gasten:

Hanna van Vliet (co-creator / actrice ANNE+)

Bappie Kortram (co-host YouTube-kanaal KUTMANNEN)

Ayla Çekin Satijn (naast actrice in o.a. ANNE+,  regisseur van op handen staande korte film BEŞ)

Flip Zonne Zuijderland (regisseur van dramaserie SELFMADE MAN)

 

Mandy Woelkens is presentator, editor en maker van CoupleGoals De Podcast.

 

RvdSB-3.jpg

Host: Mandy Woelkens

The conversation is in Dutch.

Fourth and of the in-depth conversation series that is substantively related to the festival.

This time Mandy Woelkens talks to four creatives from the community who will discuss LGBTQ representation in film, online and on TV. A subject that matches the necessity of the festival. The still limited presence of LGBTQ characters or people in the mainstream media is an important motivation for the organization to make the LGBTQ community visible and a motivation for the 4 guests to contribute to this representation.

- What is the current situation with the representation of queers in films and on TV? How is the situation now compared to a few years ago? What is still missing?

- What do people think about having cis-hetero actors play queer roles?

- And what if not the actors, but the director / maker is queer?

- Suppose the problem of lack of equal opportunity would disappear and there would be real equality of opportunity between queer and cis-hetero actors and makers? Are the 'rules of the game' different?

 

met dank aan:

Felix Meritis