11 - 21 maart 2021
Online


Roze Filmdagen is op zoek naar een:

Producent

Producent
28 uur per week

[Scroll down for English]

 

Roze Filmdagen is het grootste en langst lopende LGBTQ+ filmfestival van Nederland. Onze programmering bestaat uit feature films, korte films en documentaires afkomstig van alle continenten. Onze missie is het bieden van representatie, (h)erkenning en een warme ontmoetingsplek voor bezoekers binnen een zo breed mogelijk spectrum van queer identiteiten. Het 11-daagse festival vindt jaarlijks in maart plaats in Amsterdam en heeft een goede reputatie bij publiek, filmmakers en festivals over de hele wereld. Komend jaar vieren we onze 25e editie.

 

Het festival wordt gerund door een klein vast team dat in de loop van de komende jaren gecontroleerd wordt uitgebreid. Het team wordt ondersteund met de onmisbare inzet van onze vrijwilligers en ons meewerkend bestuur. Wij hechten aan een veelheid aan stemmen en blikken binnen onze organisatie en nodigen daarom nadrukkelijk mensen van kleur, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperking uit te solliciteren.

 

Roze Filmdagen is voor de duur van vier maanden op zoek naar een producent (x/v/m) voor gemiddeld 28 uur per week. In de festivalmaand ben je fulltime beschikbaar.

 

Wat ga je doen?

 • Je neemt een coördinerende en uitvoerende rol op je in de productie van ons filmfestival, dat dit jaar voor het eerst zowel fysiek als online plaats zal vinden. Je werkt hierbij nauw samen met de artistiek directeur, de zakelijk leider en de marketeer.

 • Je zorgt ervoor dat alle publieks- en sponsorevenementen strak en soepel verlopen: je maakt projectplanningen, draaiboeken en callsheets en draagt zorg voor naleving daarvan.

 • Je bent in samenspraak met de artistiek en zakelijk leiders verantwoordelijk voor het uitnodigen van (buitenlandse) gasten en het coördineren van hun reis en verblijf.

 • Je beheert samen met onze technische vrijwilliger ons online streamingplatform en runt het ticketingplatform.

 • Je stelt in overleg met de zakelijk leider en relevante partners zoals Het Ketelhuis een veiligheidsplan op.

 • Je houdt het team, bestaande uit bureau, bestuur en kernvrijwilligers, goed op de hoogte van alle productionele voortgang.

 • Je onderhoudt rond jouw taken contact met distributeurs, technici, locaties, sprekers en andere relevante partijen.

 • In overleg met de zakelijk leider hou je zicht op het productionele budget.

 • Tijdens het festival word je in overleg met de vrijwilligerscoördinator ondersteund door een team van betrokken vrijwilligers.

 

Wie zoeken wij?

 • Je voelt je verbonden met de missie en doelgroepen van Roze Filmdagen.

 • Je werkt en denkt op hbo-niveau en hebt aantoonbare ervaring met productiewerk voor festivals of andere evenementen.

 • Het is een pre als je niet alleen ervaring hebt met het produceren van fysieke, maar ook online (film)evenementen en over het daarvoor benodigde technisch inzicht beschikt.

 • Je bent initiatiefrijk, flexibel, communicatief sterk en een team player. Je werkt gestructureerd en kunt goed overweg met deadlines en de soms hectische festivaldynamiek.

 • Je denkt proactief na over de praktische toegankelijkheid van onze fysieke en online programma’s voor uiteenlopende doelgroepen.

 • Je woont bij voorkeur in of nabij Amsterdam.

 • Het is een pre als je in bezit bent van een rijbewijs, maar geen vereiste.

 

Wat hebben we te bieden?

 • Een unieke plek bij een professioneel filmfestival dat tevens een van de grootste LGBTQ+ evenementen van Nederland is.

 • Een zelfstandige, maar centrale rol binnen een klein, bevlogen team dat volop in ontwikkeling is.

 • Kantoorruimte in hartje Amsterdam, maar ook de praktische middelen om vanuit huis te werken.

 • In overleg bieden we een tijdelijke vaste arbeidsovereenkomst of een freelance overeenkomst voor de duur van 4 maanden.

 

Spreekt de functie je aan?

Solliciteer dan uiterlijk 19 september door je cv en motivatie te sturen naar sollicitatie@rozefilmdagen.nl o.v.v. ‘Sollicitatie producent’. De sollicitatiegesprekken worden gepland in week 37 t/m 39.

 

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met Esther Kuijper, zakelijk leider van Roze Filmdagen. Hun telefoonnummer is 0641346572.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 

//

 

 

Roze Filmdagen is the biggest and longest standing LGBTQ+ film festival in the Netherlands. Our programming consists of feature films, short films and documentaries. Our mission is to offer visitors from every part of the queer community representation, recognition and a safe haven to meet one another. Lasting for 11 days, the festival has a solid reputation among audiences, filmmakers and festivals across the globe. The coming year will center around the festival’s festive 25th edition.

 

The festival is run by a small professional team that we are expanding over the coming years. This team is supported by the invaluable contributions of our volunteers and hands-on board. As we value a diversity of voices and viewpoints within our organization, we expressly encourage people of colour, people with a migrational background as well as disabled folks to apply.

 

Roze Filmdagen is looking for a producer (x/f/m) to work with us for an average of 28 hours per week. During the festival month you are available fulltime.

 

What will you be doing?

 • You will take on both a coordinating and an executive role in the production of our film festival. This year, for the first time the festival will take place in a hybrid form of online streaming and physical events. You will be working closely with the artistic director, the business director and the marketeer.

 • You ensure that all public and private events run smoothly by managing planning, time tables and call sheets.

 • Together with the artistic and business directors you are responsible for inviting (foreign) guests and coordinating their travels and stay.

 • Together with our technical volunteer you will run our online streaming and ticketing platforms.

 • Consulting with the business director and relevant partners such as Het Ketelhuis movie theatre you will create a safety plan.

 • You keep the team, consisting of hired staff, board and core volunteers, up to speed about everything regarding production tasks in an organized manner.

 • You maintain professional connections with distributors, technicians, venues, guests and other relevant parties.

 • Reporting to the business director, you will manage the production budget.

 • During the festival you will be supported by a team of volunteers run by our volunteer cordinator.

 

 

Who are we looking for?

 • You experience kinship with Roze Filmdagen’s mission and target audiences.

 • You work and think at an HBO educational level and have demonstrable experience as a producer for festivals or similar events.

 • It is a plus if you have experience with the production of online (film) events in addition to physical ones, and have relevant technical understanding for this work.

 • You take initiative, are flexible, a strong communicator and a team player. You work in a structured manner and are capable of setting and working with strict deadlines within the sometimes hectic festival dynamic.

 • You think proactively about the practical accessibility of both our physical and online programming for a variety of audiences.

 • It is preferred that you live in or near Amsterdam.

 • It is a plus if you have a driver’s license, but not a requirement.

 

 

What do we have to offer?

 • A unique position at a professional film festival that doubles as one of the biggest LGBTQ+ events in the Netherlands.

 • An independent but central role within a small, passionate team in flux.

 • Office space right in the city center of Amsterdam as well as the practical means to work from home.

 • Depending on your preference, we offer either a temporary contract or a freelance contract for the duration of 4 months.

 

Are you interested?

Apply until 19 September by sending your cv and motivation to sollicitatie@rozefilmdagen.nl, using ‘Job opening producer’ as the e-mail subject. Interviews will be scheduled in week 37 through 39.

 

Do you have a question?

Kindly contact Esther Kuijper, business director at Roze Filmdagen. Their phone number is +31641346572.