Privacy

Roze Filmdagen gaat zeer zorgvuldig met je informatie om.

Cookies: deze site maakt gebruik van cookies, onder meer om aantallen bezoekers te registeren. Dat doen we echter niet op individueel niveau, en we gebruiken hiervoor ook geen externe sites zoals Google Analytics. We meten de aantallen alleen geagreggeerd, en gebruiken hiervoor een open-source oplossing in eigen beheer.

Bij het bekijken van trailers en het gebruik van onze social media kanalen zullen wel de instellingen van het betreffende social-media kanaal van kracht zijn.