Toegankelijkheid

Toegankelijkheid voor anders-validen is voor ons belangrijk. Alle filmzalen van Het Ketelhuis zijn rolstoel-toegankelijk (en ook een van de toiletten)

We proberen zoveel mogelijk films ook met ondertitels te vertonen, ook Engelse films. Maar als internationaal festival vertonen in de regel Engels gesproken of Engels ondertitelde films. En we vragen de makers van Nederlandse producties om hun films Engels ondertiteld te vertonen voor de internationale bezoeker.  

Een aantal films zijn Nederlands ondertiteld; we weten uit gesprekken dat dove mensen soms moeite hebben met Engelse ondertitels. Uit financieel oogpunt is het voor ons helaas niet mogelijk alle films zelf te laten ondertitelen. Wel blijven we op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen: vooruitgang in AI maakt het hopelijk in komende jaren mogelijk op zijn minst automatische vertalingen aan te bieden.

In 2022 hebben we voorafgaand aan een drietal vertoningen (o.a. openingsavond met speeches en tijdens de award uitreiking) een gebarentolk uitgenodigd om al het gesprokene voorafgaand aan de film te tolken. Dit zullen we zeker vaker gaan doen als het bepaalde voorstellingen toegankelijker kan maken. 

Een aandachtspunt is nog toegankelijkheid voor mensen met neuro-diversiteit. We houden er zoveel mogelijk rekening mee, onder meer door geen harde muziek in de foyer te draaien, maar bij grote drukte biedt de locatie slechts beperkt ruimte voor rust.

De aandacht voor toegankelijkheid zit ook in de website ingebakken - de website voor 2023 voldoet aan alle eisen wat dat betreft, zodat ook slechtzienden, mensen met een motorische storing en anderen ongehinderd gebruik kunnen maken van de website om zich te informeren.