Financiën

Stichting Pink Media, de organisator van de Roze Filmdagen, is door de belastingdienst erkend als ANBI of 'algemeen nut beogende instelling'. Dat betekent dat we geen belasting hoeven te betalen over schenkingen, en dat je onder voorwaarden ook een gift aan ons kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. Bij de status van ANBI hoort ook transparantie; de belangrijkste gegevens over ons staan hieronder.

ANBI status

1) Naam

Stichting Pink Media

Stichting Pink Media is de officiële naam, maar we zijn beter bekend onder de naam van het festival dat we al sinds 1996 produceren: de Roze Filmdagen | Amsterdam LGTBQ+ Film Festival

2) RSIN / fiscaal nummer

806318946

3) Contactgegevens

Festival Director: Werner Borkes

info@rozefilmdagen.nl

Postadres:
Roze Filmdagen
Tolstraat 160
1074 VM Amsterdam
Nederland

4) Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden

Wies Wagenaar
Martijn Krediet
Annemarie van Iren
Sidney Cruickshank
Sterre de Jong

5) Beleidsplan

Stichting Pink Media heeft al 25 succesvolle edities van de Roze Filmdagen | Amsterdam LGTBQ Film Festival georganiseerd vanaf 1996.

Naast het produceren van de 26e editie in maart/april 2023 willen we de weg naar financiële onafhankelijkheid vervolgen en via een bescheiden groei elk jaar uitbreiden. Tegelijkertijd willen we de vertrouwde kwaliteit en diversiteit behouden.

Op hoofdlijnen ziet het beleidsplan er als volgt uit:

De Roze Filmdagen | Amsterdam LGBTQ Film Festival beleeft van 22 maart tot 02 april 2023 zijn 26e editie. Dan staat bioscoop Het Ketelhuis  op het Westergasterrein in Amsterdam weer 11 dagen in het teken van een bruisende mix van film, kunst, muziek, food en feest – waarbij de relatie met film altijd leidend is.

Het filmfestival heeft de afgelopen jaren een spectaculaire groei doorgemaakt van 4.400 bezoekers in 2008 naar  10.000 bezoekers in 2019. Hiermee zijn we uitgegroeid tot het grootste roze filmfestival van Nederland. Het festival is een volwaardige – zij het meer inhoudelijke – tegenhanger van Gaypride. Hiermee heeft Amsterdam een groot LGBTQ event in het voorjaar en een aan het einde van de zomer.

Inhoudelijk zal het festival weer bestaan uit een mix van feature films, korte films en documentaires. Doelgroep is, naast de hele LGBT community in al haar facetten, ook elke filmliefhebber ongeacht seksuele voorkeur. Met een mix van vermaak en verdieping willen we thema's belichten die belangrijk zijn voor de LGBT gemeenschap, en het beste tonen wat de roze cinema wereldwijd voortbrengt. Met speciale aandacht voor korte films willen we beginnende filmmakers een podium bieden, en met een heel scala aan evenementen willen we een ontmoetingspunt zijn waarbij discussie, zichtbaarheid en aandacht voor actuele zaken gecombineerd wordt met plezier. Verder promoot het festival de Nederlandse LGBTQ films in het buitenland.

6) Beloningsbeleid

Salaris:
Er zijn drie vaste betaalde medewerkers voor het festival, wiens salaris ruimschoots onder modaal ligt. Er is een tijdelijke productie-medewerker, wiens salaris ook ruimschoots onder modaal ligt. Het grootste deel van de medewerkers werkt vrijwillig.

Bezoldiging bestuursleden:
De leden van het bestuur zullen nimmer honorarium, loon of ander materieel voordeel van de stichting genieten. Zij hebben evenwel recht op vergoeding van in functie en ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten, voor zover door het bestuur goedgekeurd.

7) Doelstelling

Uit de statuten, anno 1997:
"De stichting heeft ten doel het verzorgen en (doen) uitzenden van televisie-programma's en andere multimediale uitingen die in de eerste plaats bedoeld zijn voor de homosexuele gemeenschap van Nederland en Vlaanderen."

In de praktijk is de doelstelling verschoven naar het vertonen van multimediale uitingen in de setting van een filmfestival en daaraan gelieerde activiteiten. En onder 'homosexuele gemeenschap' verstaan we uitdrukkelijk homo, lesbisch, trans, bi, queer en anderen.

8) Verslag van uitgeoefende activiteiten

Zie hiervoor het Bestuursverslag 2021

9) Financiële verantwoording

Zie hiervoor de Jaarrekening 2021